Videregående kurs i Enneagrammet

2. - 5. november
Sandom Retreatsenter

Videregående kurs " Undertyper i Enneagrammet" med kursleier Nina Sjøvoll.

Nettsted: sandom.no