Stillheten det gror i. Taus retreat med tilbud om åndelig veiledning.

18. - 24. februar
Sandom Retreatsenter

Taus retreat med tilbud om åndelig veiledning. Kom når du vil, og vær så lenge du vil. Tidebønner morgen, middag og kveld. Komponer din egen dagsrytme med Jesusmeditasjon, refleksjon , åndelig lesning, rekreasjon og hvile. Tilbud om sjelesorgssamtaler.

Nettsted: www.sandom.no