Søndagsåpent

11. februar
Bedehuset Emmaus

Søndagsåpent er et fast arrangement annenhver søndag på bedehuset kl 19.30 drøs og kaffi. Møtet starter kl 20.00
Vi får besøk av Per Larsen.
Offeret gis til Israelsmisjonen .
Per Larsen har lang erfaring som kretssekretær i Israelsmisjonen. Han bruker visuell presentasjon i talene sine.
Per har de siste årene vært leder for Bridgebuilders som samler 30 stk til leir 2 ganger i året i Rogaland og i Jordan for å bygge vennskap mellom norske,arabiske og jødiske ungdommer. Israelsmisjonens ungdomsarbeid "Return to sender" og dette viktige forsoningsarbeidet som Bridgebuilders er, bidrar til at Israelsmisjonen når sin visjon om å gi evangeliet tilbake til jødene . Abonner gjerne på misjonsbladet som heter "Først" .