Skjærgårdsstevnet Fjordglimt

18. - 22. juli
Fjordglimt leirsted

Luthersk/roseniansk samling i regi av Den Indre Sjømannsmisjon

Nettsted: ekris.net