Samling på Bibelens grunn - arrangement for hele Aust-Agder

15. oktober
Froland menighetssenter

Møtet som begynner kl. 17.30 er et årlig arrangement der vi ønsker å styrke troen på Bibelens troverdighet og ta opp aktuelle emner i lys av kristen tenkning. Denne gangen har vi valgt å sette fokus på intet mindre enn lidelsens problem. Rektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole Frank-Ole Thoresen taler: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper .......... Hva skal vi tenke/tro når ulykke rammer oss selv eller andre? Etter talen blir det anledning til spørsmål. Arendal frikirkes menighetskor synger. Det blir også eget opplegg for barna i forbindelse med talen. Etter møtet er det servering .Det tas opp kollekt til misjonens arbeid. Alle interesserte er hjertelig velkommen. Arrangører er Aust-Agder område NLM og Froland misjonssamband.