Påskeretreat2. Påskens mysterium dag for dag.

28. mars - 1. april
Sandom Retreatsenter


Vi følger og går inn i påskens mysterium dag for dag. Langfredag og påskeaften er heltause dager med sterkt fokus på Jesu lidelse og død.

- Stillheten det gror i –den våkne og levende stillheten.
Slik beskrev Edin Løvås, retreatbevegelsens far i Norge, den stillheten vi ønsker å legge til rette for på retreat.
Stillheten, både i naturen, ute og inne, hjelper oss til å falle til ro, og åpner for dypere kontakt med oss selv og Gud. Den hjelper oss til refleksjon, bønn og meditasjon. Noen kaller det «å hvile innover». For mange er dette en ny måte å forholde seg til Jesus på, og retreaten er et sted for å utforske nye måter å be på!

Nettsted: www.sandom.no