Påskeretreat med skimulighet. Delvis taushet.

24. - 28. mars
Sandom Retreatsenter

Retreat med påskens tekster i sentrum. Tidebønner, egentid for meditasjon og åndelig lesning. Tause måltider med musikk.
Tilbud om sjelesorgssamtaler. Lyttegruppe om kvelden.
De som ønsker å gå på ski, og ikke kjører selv, vil bli kjørt til preparerte løyper, og hentet i god tid før middag.
Pris: kr 2500-4400 + 100,- pr. dag en blir kjørt til fjells.


Nettsted: www.sandom.no