MODELLJERNBANEMESSEN

29. - 30. september
TURNHALLEN,SLETTEBAKKEN,BERGEN.

Modelltoganlegg for små og store.
Lego, pc styrte digitale tog,forhandlere,bruktsalg,
Hall med 1000 kvm utstilling.
Messecafe
www.mjmessen.no