Litteraturmisjonens sommerstevne

22. - 24. juni
Hermon Høyfjellssenter

Litteraturmisjonen arbeider for å spre Bibler til folkegrupper der bibelen er mangelvare.
Et viktig og effektivt redskap for dette er Litteraturmisjonens trykkeri på Sri Lanka, New Life Literature.
Under stevnet vil en dele informasjon og visjon for arbeidet med å nå ut med Bibelen, Guds ord, til nye folkegrupper.
Hovedtaler blir Sigmund Evensen, tidliger mangeårig misjonær for Wycliffe i Papua New Guinea.
Svend Trygve Svendsen fra New Life Literature blir også med.
Alle er velkomne.
Påmelding direkte til Hermon Høyfjellssenter, tlf 320 90 300

For spørsmål, ring 915 43 285.

Nettsted: www.hermonh.no