Kretsårsmøte for Kristen Muslimmisjon Møre og Romsdal

6. april
Sørheim, Averøya

Kretsårsmøte for Møre og Romsdal krets av Kristen Muslimmisjon vert halde på Sørheim leirstad på Averøy 06. april 2019. Eivind Flå er hovudtalar, Vi møtest kl 1130. Bibeltime kl 1230, årsmøte kl 1400, misjonstime kl 1600 og kveldsmøte kl 1900. På kveldsmøtet syng Romsdalskameratene.