Kretsårsmøte for KMM Møre og Romsdal

7. april
Brusdalsheimen

Generalsekretær Tore Arnegard og Solemdal Misjonskor deltek.
Program:
Bibeltime kl 1230 v/Odd Sæther
Årsmøte kl 1400
Misjonstime kl 1600 v/Tore Arnegard
Kveldsmøte kl 1900 v/Tore Arnegard og Solemdal Misjonskor