Ignatiansk retreat

2. - 11. juli
Sandom Retreatsenter

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning. På denne retreaten følger vi den ignatianske tilnærmingsmåten der fokus ligger på å utdype Guds-relasjonen. Frihet er en viktig del av retreaten.
Gjennom dialogen med Gud erfarer vi hvordan han arbeider i og med oss individuelt.
Sentrale spørsmål blir:
Hva er min dypeste lengsel?
Hvordan kommuniserer Gud med meg?
Hva legger jeg merke til? Hvordan reagerer jeg ?
Hvordan vil jeg svare på hans tiltale?

Nettsted: www.sandom.no