Frihet og legedom i Kristus

10. - 12. november
Skjergardsheimen Leirstad

Helhet gjennom Kristus inviterer til ei helg med sjelesørgerisk undervisning og mulighet for forbønn. Vi får hjelp til å møte oss selv, til å utdype vårt Gudsforhold og til å møte hverdagen på en ny måte. Seminaret er for deg som ønsker en dypere relasjon med Gud. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu legedom og befrielse, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet og glede.


Informasjon og påmelding e-post: sgoygard@online.no
Tlf.: 55 26 41 24 / 950 82 773 / 991 00 018

Nettsted: helhet.org