Fokus og vidsyn. Retreat med kamera og pensel i fjellet.

10. - 15. september
Sandom Retreatsenter

Denne retreaten er skreddersydd for deg som liker å bruke kamera og/eller skisseblokk i fjellet. Leif Sæther, maler og pensjonert prest, blir med oss. Du kan la fotografering og tegning/maling være en del av din bønn, din lek.
La det være et verktøy til å åpne opp og fornye forholdet til Gud.

Nettsted: www.sandom.no